เช่าโต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชาให้เช่า

เช่าชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมอาสนะ 9 ที่ และอุปกรณ์ครบชุดสีทอง ราคาชุดละ 3500 บาท