เช่าโต๊ะ

โต๊ะคอกเทลให้เช่า

เช่าโต๊ะคอกเทล คลุมผ้าสีครีม ผูกโบว์สีทอง
สำหรับวางอาหาร ราคาเช่าตัวละ 450 บาท