โต๊ะเช่า

เช่าโต๊ะ

เช่าโต๊ะสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม คลุมผ้าสีครีมเพื่อความสวยงาม ราคาเช่าตัวละ 250 บาท