เช่าโถจ่ายน้ำหวาน

เช่าโถน้ำหวาน

เช่าถาดบุฟเฟ่ สำหรับใส่อาหารคาว หวาน ราคาเช่าชุดละ 350 บาท ใช้งานหลายชุดได้ราคาพิเศษ