เช่าเต็นท์

เช่าเต็นท์

เต็นท์เช่า ทรงโค้งขาว ขนาด 3×6 สีขาว
สำหรับพื้นที่จำกัด