เช่าเต็นท์

เช่าเต็นท์

เช่าเต็นท์ทรงโค้งสีขาว ขนาด 5×6 เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด