เช่าโซฟาหลุยส์

เช่าโซฟาหลุยส์

ให้เช่าโซฟาหลุยส์ พร้อมโต๊ะกลาง ประกอบด้วย โซฟาหลุยส์ยาว และโซฟาหลุยส์เดี่ยว
และโต๊ะกลาง