เช่าโซฟาหลุยส์

โซฟาหลุยส์ให้เช่า

เช่าโซฟาหลุยส์ 5 ที่นั่ง ประกอบด้วย ตัวยาว
3 ที่นั่ง 1 ตัว ตัวเดี่ยว 1 ที่นั่ง 2 ตัว