โซฟาหลุยส์เช่า

เช่าโซฟาหลุยส์

เช่าโซฟาหลุยส์ พร้อมโต๊ะกลาง ประกอบด้วย โซฟาหลุยส์ยาว 1 ตัว โซฟาหลุยส์เดี่ยว 2 ตัว และโต๊ะกลาง 1 ตัว