ให้เช่าเก้าอี้บัลลังก์

เช่าเก้าอี้บัลลังก์สีแดง

เช่าเก้าอี้บัลลังสีแดง-ทอง เหมาะสำหรับ
งานอีเว้นท์ งานพิธีต่าง ๆ