เต็นท์เช่าสีขาว

เต็นท์เช่า

เต็นท์เช่า ทรงโค้งขาว ขนาด 5×6 ขาสูง
2.5 ม.