โถน้ำหวานให้เช่า

เช่าโถจ่ายน้ำ

ให้เช่าโถจ่ายน้ำหวาน น้ำผลไม้ สำหรับงานพิธีการต่าง ๆ