เช่าถาดอาหารบุฟเฟต์

เช่าถาดอุ่นอาหาร

ให้เช่าถาดอุ่นอาหาร สำหรับงานบ้าน และงานแคทเทอริ่ง