เช่าถาดใส่อาหาร

เช่าถาดอุ่นอาหาร

เช่าถาดอุ่นบุฟเฟ่ต์ สำหรับงานอีเว้นท์ งานแคทเทอริ่ง งานพิธีการต่างๆ