เช่าถาดอุ่นอาหาร

ถาดอุ่นอาหารเช่า

ให้เช่าถาดอุ่นอาหาร สแตนเลส มีทั้งหมด 7 ชิ้น