เช่าถาดอุ่นร้อน

เช่าถาดอุ่นอาหาร

ให้เช่าถาดอุ่นอาหาร สำหรับงานอีเว้นท์
งานบุฟเฟ่ต์ งานอีเว้นท์ งานพิธีการต่าง ๆ