เช่าถาดอุ่นบุฟเฟต์

เช่าถาดอุ่นอาหาร

ให้เช่าถาดอุ่นอาหาร 7 ชิ้น สำหรับงานบุฟเฟ่ต์ งานอีเว้นท์ งานพิธีต่างๆ