เช่าถาดใส่อาหาร

ถาดอุ่นอาหารเช่า

ให้เช่าถาดอุ่นอาหาร สำหรับอุ่นอาหารคาว
อาหารหวาน