ให้เช่าชิวารีทอง

เช่าก้าอี้ชิวารีทอง

ให้เช่าเก้าอี้ชิวารีสีขาว สีทองในห้องจัดเลี้ยง