ให้เช่าชิวารี

เช่าก้าอี้สีทอง

ให้เช่าเก้าอี้ชิวารีสีขาว สีทองในห้องจัดเลี้ยง