ให้เช่าพัดลมไอเย็น

เช่าพัดลมไอเย็น

พัดลมตู้ ขนาด 70EX ช่วยสร้างความเย็น