ให้เช่าพัดลมไอน้ำ

พัดลมไอน้ำให้เช่า

พัดลมไอน้ำ 24 นิ้ว ขาตั้งเดี่ยว