พัดลมไอน้ำให้เช่า

เช่าพัดลมไอน้ำ

ให้เช่าพัดลไอน้ำขาตั้งเดียว ขนาด 24 นิ้ว แบบเติมน้ำ ใช้งานสะดวกสบาย