เช่าพัดลมแขวน

เช่าพัดลม

เช่าพัดลมแบบแขวน ขนาด 24 นิ้ว สีดำ