พัดลมแขวนให้เช่า

เช่าพัดลมแขวนเต็นท์

เช่าพัดลมแบบแขวน ขนาด 24 นิ้ว สีดำ