ให้เช่าพัดลมแขวน

เช่าพัดลมแขวน

เช่าพัดลมแขวน 24 นิ้ว สีดำ ขนาด พอเหมาะ
ลมเย็นสบาย