เช่าโพเดียมอะคริลิค

โพเดียมอะคริลิคใสให้เช่า

เช่าโพเดียมใส ลักษณะ 3 ชั้น