เช่าโพเดียมอะคริลิค

โพเดียมเช่า

โพเดียมใสเช่า แบบ 3 ชั้น