เช่าเชียงใหม่

ให้เช่าร่มเชียงใหม่

ให้เช่าร่มเชียงใหม่ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว
ร่มเป็นผ้าดิบ