เช่าร่มสนาม

เช่าร่ม

ให้เช่าร่มสีขาว ทำจากผ้าใบ 40 นิ้ว กันฝนกันแดด