เช่าโซฟา

โซฟาสีดำเช่า

โซฟาดำ 1 ชุด 5 ที่นั่ง ให้เช่าสำหรับงานพิธีการ
ต่างๆ