เช่าเสากั้นบริเวณ

ให้เช่าเสากั้นบริเวณ

เช่าเสากั้นเขตแบบดึง สายดึงสีน้ำเงินหรือสีแดง กั้นทางเดินแบ่งบริเวณให้ชัดเจน