เช่าเสากั้นเขต

เช่าเสากั้นเขตแบบดึง

ให้เช่าเสากั้นเขตแบบดึง สายดึงสีน้ำเงิน กั้นทางเดินแบ่งบริเวณให้ชัดเจน และสำหรับงานพิธีการต่างๆ