เช่าเสากั้นเขต

เช่าเสากั้นเขตแบบคล้องสีแดง

เสากั้นเขตแบบคล้องสีแดง ให้เช่าสำหรับงานพิธีเปิดตัวสินค้า