เช่าเสากั้นเขตแบบคล้อง

เช่าเสากั้นบริเวณ

ให้เช่าเสากั้นบริเวณ แบบคล้องสายสีแดง สำหรับกั้นทางเดิน งานเดินแบบ งานอีเว้นท์ต่างๆ