เสากั้นเขตเช่า

เช่าเสากั้นบริเวณ

เช่าเสากั้นเขตแบบคล้องสายสีแดง ทำจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม