เสากั้นเขตแบบคล้องสีน้ำเงินให้เช่า

เช่าเสากั้นเขต

เช่าเสากั้นบริเวณแบบคล้องทำจากสแตนเลส
พร้อมสายสีน้ำเงินหรือสีแดง