เช่าเสากั้นเขต

ให้เช่าเสากั้นเขต

เสากั้นบริเวณสีทองสายถักสีแดง ราคาต้นละ 200 บาท ถ้าใช้หลายต้น