เช่าเสากั้นเขตทอง สายสีแดง

เช่าเสากั้นบริเวณ

ให้เช่าเสากั้นบริเวณสีทอง สายสีแดง ทำจากสแตนเลสอย่างดี