ให้เช่าเสากั้นทางเดินสีทอง

เช่าเสากั้นทางเดิน

เช่าเสากั้นทางเดินสีทองพร้อสายถักสีแดง
ใช้สำหรับแบ่งเขตทางเดิน