เสากั้นเขตสีทองให้เช่า

เช่าเสากั้นเขตสีทอง

ให้เช่าเสากั้นเขตทอง พร้อมสายถักสีแดง