เต็นท์เซ็นจูรี่ให้เช่า

เต้นท์เช่า

เช่าเต้นท์สีขาว 3×3 ม. มีทั้งทรงปิระมิด และทรงเซ็นจูรี่ ขาสูง 2.30 ม.