เช่าเต็นท์

เต็นท์ให้เช่า

เช่าเต็นท์สีขาว 5×5 ทรงปิรามิด มีรูปแบบเต็นท์
และขนาดเต็นท์ให้เลือกมากมาย