ให้เช่าเต็นท์

เช่าเต็นท์

เต็นท์ปิรามิดขาว 5×5 เมตร สามารถต่อขาสูงได้
3 เมตร