เต็นท์เช่า

เต็นท์ให้เช่า

เช่าเต็นท์ปิรามิดขาว ขนาด 5×5 เมตร ขาสูง 2.5 ม.
สามารถต่อขา 3 เมตรได้