เช่าโต๊ะไฟเบอร์

โต๊ะบาร์ทรงสูงให้เช่า

เช่าโต๊ะทรงสูงสำหรับงานคอกเทล และสำหรับงานแต่งงาน