เช่าโต๊ะทรงสูง

เช่าโต๊ะไฟเบอร์

เช่าโต๊ะไฟเบอร์ พร้อมคลุมผ้าผูกโบว์ ใช้ในงานแต่งงาน งานพิธีกรต่าง ๆ