เช่าโต๊ะทรงสูง

ให้เช่าโต๊ะบาร์สูง

โต๊ะบาร์ทรงสูง สำหรับงานที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ คลุมผ้าขาว หรือดำ หรือขาวมุกได้