โต๊ะไฟเบอร์ให้เช่า

เช่าโต๊ะไฟเบอร์

เช่าโต๊ะบาร์ทรงสูงคลุมผ้าดำ ใช้บริการหลายตัว
ให้ราคาพิเศษ