โต๊ะไฟเบอร์ให้เช่า

เช่าโต๊ะบาร์ทรงสูง

โต๊ะบาร์ทรงสูง (ราคาพิเศษ) สำหรับลูกค้าที่ใช้งานจำนวนมาก มีแบบคลุมผ้าและไม่คลุมผ้า