โต๊ะกลมให้เช่า

เช่าโต๊ะจีน

เช่าโต๊ะกลมคลุมผ้า ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. เหมาะสำหรับเก้าอี้ทุกแบบ