จานหมุนให้เช่า

Lazyให้เช่า

เช่า Lazy สำหรับวางบนโต๊ะกลมคลุมผ้า ขนาด 1.50 ม.